Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovník pojmů

1. 7. 2014

 

SLOVNÍK POJMŮ PROJEKTU
 
akcelerace                                        an acceleration
alkalická půda                                  alkaline soil
alkohol                                             alcohol
alkohol                                             alcohol
alobal                                               foil / tinfoil
anorganické látky                             inorganic substances / inorganics
ar                                                      are
atmosféra                                         atmosphere
atmosférický tlak                             atmospheric pressure
auto                                                  a car
autobus                                            a bus
barometr                                           barometer
brčko                                                straw
bublina                                             a bubble
Buchnerova nálevka                        Buchner funnel
buňka                                               cell
centimetr                                          centimeter
cín                                                    tin
cukr                                                  sugar
cvičení                                              exercise
cyklista                                             a cyclist
čaj                                                    tee
čas                                                    time
čerstvé droždí                                  fresh yeast
červené krvinky                               red blood cells
čtverec                                             square
decimetr krychlový                          cubic decimeter
decimetr                                           decimeter
deformace                                        a deformation
dělící nálevka                                   separatory funnel
délka                                                length
Destilační aparatura                         distillation Apparatus
destilovaná voda                              distilled water
doplň                                                fill in
dráha                                                distance
dráha                                                track
dřep                                                  knee-bend
dusík                                                nitrogen
dýchání                                            breathing
džus                                                 juice
emise                                                emission
energie                                             energy
extrémně kyselá půda                      extremely acidic / acid soil
fotosyntéza                                      photosynthesis
frakční baňka                                   distilling flask
fyzická aktivita                                physical activity
fyzická zátěž                                    physical burden
graf                                                  diagram / graph
gram                                                 gramme
gravitace                                          gravity
gravitační síla                                   gravitational force
hasicí přístroj                                    a fire extinguisher
hasič                                                 a fireman
hektar                                               hectare
historie města                                   history of the town
hliník                                                aluminium
hmotnost a rychlost objektu            object’s mass and velocity
hmotnost                                          weight
hodina                                              hour
hodinové sklo                                  watch-glass
hodinový strojek                              horologe (ve věži)
hodiny                                              clock
hodnota/y                                         value/s (diagram value/s)
horečka                                            fever
horko                                                hot
hořet                                                 to burn
houba                                               fungus
hustota – density (consistence, consistency – kapalin grossness – plynu closeness – tkaniny)
hydroxid                                          a hydroxide
chladič                                             condenser
chladné počasí                                 cold weather
chlorofyl                                          chlorophyll
chloroplast                                       chloroplast (stejně)
igelitový sáček                                 plastic bag
jednotky                                           units
kádinka                                            beaker
kádinka vysoká                                beaker
kalibrace                                           calibration
kapalina                                            liquid
kapalný                                            liquid
káva                                                 coffee
kilogram                                           kilogramme
kilometr za hodinu                           kilometers per hour
kilometr                                            kilometer
kinetická energie                              kinetic energy
klesat                                                descend / go down / fall
klíčník                                              gatekeeper („odemykač“ vchodu, brány), nebo keeper (ten, kdo se o něco stará)                                                         churchwarden, vicar (vikář)
koktejl                                              a cocktail
kondice                                            condition
kontaktní čočky                               contact lenses
kostel                                               church
kostelní věž                                      steeple
kovy                                                 metals
krasohled                                         Kaleidoscope
krátkozraké oko/oči                         nearsighted eye/s
krk                                                    a neck
kruh                                                  circle (circulus)
kružnice                                           circle
krystalizační miska                           crystallizing dish
křivočarý                                          curvilinear
kuželová baňka                                round-bottom flask
kvasinka                                           yeast
kvašení                                             fermentation
kynutí                                               rising
kyselá půda                                      acidic /acid soil
kyselina                                            an acid
Kyselinotvorné a zásadotvorné oxidy - the acid and the alkali oxides
kyselý                                               acidic
kyslík                                               oxygen
laser                                                  laser
laserová operace                               laser eye surgery, LASIK (Laser-Assisted in situ Keratomileusis  = laserová operace oka)
látka                                                 a substance
líh                                                     spirit
litr                                                    litre
lžička                                                spoon
lžička                                                spatula
manometr                                         manometer
maximální/minimální výška             minimal / maximal height
měď                                                  copper
měkký                                              soft
měření                                              measurement (of –čeho) / monitoring
měření pH                                        pH measurement
měření povrchové teploty těla         Measuring the surface temperature of the body
Měsíc                                               The Moon
metabolismus                                   metabolism
metr čtverečný                                 square meter
metr krychlový                                 kiloliter (cubic meter)
metr za sekundu                               meters per second
metr                                                  meter
metr-měřidlo                                    folding rule (skládací metr)
milimetr                                            millimeter
minerály                                           minerals
minuta                                              minute
místo odběru                                    sampling point
mléko                                               milk
mozek                                              brain
nádech                                             exhale / exhalation
nádoba                                             container
nákladní loď (pro nákladníky)         bulk cargo barge
nálevka                                             funnel
napiš                                                 write
nebezpečí                                         a danger
nebezpečná látka                              a dangerous substance
nedělená pipeta                                graduated pipet
nejvyšší                                            the highest
nemoc                                              illness
nepohlavní rozmnožování                asexual reproduction
nerovnoměrný                                  uneven
nervové buňky                                 nerve cells
neutrální půda                                  neutral soil
nízká teplota                                    low temperature
nízká teplota tání                             low melting temperature
nízká                                                low
nižší tlak                                           lower pressure
normální teplota                               normal temperature
normální tlak                                    standard atmospheric pressure
nos                                                   a nose
obdélník                                           rectangle
objem                                               volume
obsah (plocha)                                  area
oči                                                    eyes
odměrná baňka                                volumetric flask
odměrný válec                                 graduated cylinder
odpařovací miska                             evaporating basin /dish
odsávací baňka                                Erlenmeyer flask / Filtering flask
ohnisko                                            focal spot /point
okno/okna                                        window / windows
oko                                                   eye
olovo                                                lead
operace                                             surgery (operativní zákrok)
organické látky                                organic substances / organics
oslunění                                            insolation / sun exposure
otáčivý                                             rotary
ovocná šťáva                                    fruit juice
oxid siřičitý                                      sulfur dioxide
oxid uhličitý                                     carbon dioxide
paprsek                                             ray / beam / flash
periskop                                           periscope
pěstování                                          cultivation
pevná látka                                       solid
pH                                                    pH
pH reakce                                         pH of the reaction / ph reaction
pivo                                                  beer
plamen                                             a flame
planeta                                             a planet
platina                                              platinum
plavební kanál                                  floating channel
plíce                                                 lungs
plodnice                                           fruiting body
plyn                                                  gas
počet tepů za minutu                       the number of beats per minute
podtlak                                             underpressure
pohyb                                               a motion
pokles pH                                         decrease in pH
pokus                                               attempt
poloměr křivosti                               radius of curvature
popis grafu                                       description of a diagram
popis oka                                          description of the eye anatomy
posilování                                         strengthening (bodybuilding)
posuvný                                           sliding
potenciální                                       potential energy
potravinářství                                   food industry
požár                                                a fire (a conflagration – vzplanutí)
práce                                                work (joule)
prachovnice                                      flask
prst                                                   a finger
přečti                                                read
přetlak                                              overpressure
převeď                                              convert,
převod jednotek                               unit convection /conversion
přímočarý                                         linear
pučení                                              sprouting / budding
půda                                                 soil
pumpování                                       pumping
rostlina                                             plant
rovnoměrný                                      even
rozptylka                                          concave lens
roztok                                               solution / dilution
rtuť                                                   mercury
rychlovarná konvice                         jug kettle
řidič                                                  a driver
sběr dat                                            data collection / acquisition
sejít                                                  descend /go down the stairs
sekunda                                            second
senzor barometrického tlaku            atmospheric pressure sensor
seřaď                                                order (line-up – do řady)
schody                                             stairs
síla                                                    a force
silně alkalická půda                          strongly alkalic soil
sinice                                                cyanobacterium (algae – řasy)
skleněná tyčinka                              glass rod
slabě kyselá půda                             slightly acidic / acid soil
sledování grafu                                to observe the diagram /diagram observation/monitoring
slunce                                               sun
Slunce                                              The Sun
slunečno                                           sunny
směr pohybu                                    a direction of motion
směr síly                                           a direction of force
směr                                                 a direction
soutok řek                                        confluence
spojka                                               convex lens
srdce                                                heart
srdeční stah                                      cardiac contraction
srdeční tep                                       heartbeat / heart-rate
stín                                                   shadow
stínítko                                             shade (lamp-shade)
stoupat                                             ascend / go up / raise
stříbro                                               silver
stupeň Celsia                                    a degree Celsius
stupeň Celsia                                    degree Celsius (degree C)
suspenze                                           suspension
sval                                                   muscle
světlo                                               light
šumivá tableta                                  an effervescent tablet
tableta                                              a tablet (caspule)
tabulka                                             chart
tání                                                   melting
tank                                                  a tank
teplo                                                 warm
teploměr                                           a thermometer
teplota                                              a temperature,
teplota                                              temperature
těsto                                                 dough
tkáně                                                tissues
tlak                                                   pressure
tlak                                                   pressure
tma                                                   darkness
točité schodiště                                circular / winding stairs
traktor                                              a tractor
trénink                                              training
třecí miska                                        grinding mortar /dish
tuhnutí                                             solidification
tuna                                                  tonne,
tvrdý                                                hard (stiff)
tyčinky                                             stir rods
ucho                                                 an ear
umělé dýchání                                  artificial respiration
vakuum                                            vacuum space
varná baňka s kulatým dnem           still pot / round-bottom flask
věž                                                   tower
víno                                                  wine
vitráž                                                vitrage / stained glass
vlak                                                  a train
voda                                                 water
vodík                                                hydrogen
vodní pára                                        water vapor
výdech                                             expiration
vyhlídka                                           look-out / observation point
výkon                                               power (joule per second – watt)
výletní loď (pro výletníky)               excursion boat
výluh                                                leachate / extract
vypočítej                                          calculate,
vypuklé zrcadlo                               convex mirror
vysoká teplota                                  high temperature
vysoká teplota tání                           high melting temperature
vysoká                                              high
vystoupat                                         ascend / go up the stairs
výška                                                height (něčeho), altitude (nadmořská)
vyšší tlak                                          higher pressure
vzduch                                             air breathing
vzduch                                             air
vzduch                                             air
vzorek půdy                                     soil sample
vzrůst pH                                         increase in pH
zadržený dech                                  breath in / held breath
zahrada                                            garden
zálivka                                              watering
zápis dat do tabulky                        unit recording (to record/to write-down = zapsat)
zásada                                              alkali
zásaditá půda                                   alkalic soil
zásaditý                                            alkaline
zátka                                                cork
zdatnost                                           physical ability / fitness
zdraví                                               health
zdroj světla                                      source of light
Země                                                The Earth
zima                                                 cold
zinek                                                zinc
zkumavka                                         test-glass
zlato                                                 gold
změna hybnosti                                a change of momentum
změna pohybu                                  a change of motion
změna síly                                        a change of force
změna směru                                    a change of direction
zotavení                                           recovery
zrcadlo                                             mirror
železo                                               iron
žíravina                                            caustic