Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy z exkurze Polsko 2014

1. 7. 2014

Vybraní žáci II. stupně ZŠ Jungmannovy sady Mělník, kteří navštěvují hodiny laboratorních cvičení fyziky a chemie a mediální výchovy se ve dnech 19. 5. - 23. 5. 2014 zúčastnili exkurze  do Polska s názvem Fyzika moře. Hlavním záměrem exkurze bylo měření pomocí senzorů Pasco, které naše škola využívá při výuce přírodních věd. Žáci mediální výchovy natáčeli a sbírali potřebné informace k přípravě článků a reportáží. Výběr navštívené destinace byl dán odlišností klimatických podmínek u nás a v Polsku. Kromě měření a vyhodnocování dat měli žáci možnost prohloubit si svoje znalosti anglického jazyka, protože exkurze byla zaměřena také na problematiku propojení angličtiny a přírodních věd.

Exkurze do Polska – dva pohledy žáků - dívky a chlapce

„Jakožto žák osmého ročníku Základní školy Jungmannovy sady v Mělníku jsem se zúčastnil zajímavého fyzikálního výletu do Polska.“

Ve dnech 19. 5. - 23. 5. 2014 jsem se zúčastnila exkurze ZŠ Jungmannovy sady Mělník do Polska s názvem Fyzika moře. Vezli jsme s sebou i senzory, notebooky a další pomůcky na potřebná měření. Všichni jsme měli úkoly, které jsme postupně plnili.

V pondělí 19. května jsme se sešli před školou a odtud se v 19:30 odjíždělo do Polska. Naším prvním cílem bylo starobylé město Gdaňsk, kde jsme byli po celou dobu pobytu i ubytováni. Kolem poledne jsme se nalodili na historický koráb Černá perla a vydali se na plavbu po místním přístavu. Viděli jsme velké lodě, které v docích opravovali. Cílem naší plavby bylo Westeplate, památník počátku II. světové války.

"Stáli jsme na místě, kde začala 2. světová válka. Tam, kde padly první výstřely, a tam, kde pár polských vojáků bránilo toto místo celý týden proti několikanásobně lépe vyzbrojené a početnější armádě. Bojovali v betonových pevnostech, které byly pod neustálou palbou jak lodí, tak pěchoty. Nyní je cesta k těmto pevnostem lemována stromy a informačními tabulemi. Po stranách obklopuje zem moře s pískem žlutým jak slunce. Mrtví polští vojáci zde mají hroby se jménem, hodností a datem úmrtí. Policie zde měla zrovna cvičení. Viděli jsme dva plně vyzbrojené čluny a vrtulník, který k nám přiletěl, jak neblíže mohl. Na konci cesty se nachází vysoký památník, který je odměnou pro muže, kteří zde padli."

Někteří z nás poprvé uviděli Baltské moře. Ti nejodvážnější se dokonce vykoupali. Na zpáteční cestě jsme pozorovali zapadající slunce. Ve večerních hodinách jsme se ubytovali v hotelu a po krátkém občerstvení se vydali na další prohlídku města.

Druhý den jsme navštívili ostrov Hel, kde se nachází záchranná stanice pro tuleně. Zde jsme viděli, jak lidé znečisťují moře a jak to tuleňům ubližuje. Kousek od stanice byl maják, ze kterého bylo vidět opravdu daleko. Z ostrova Hel jsme se přesunuli do Gdyně, kde jsme navštívili oceánografické muzeum. Po sedmé jsme se opět vrátili do hotelu. Měli jsme možnost zopakovat si celý den pomocí anglické konverzace. Každý z nás se mohl zapojit a vyzkoušet si vlastní slovní zásobu.

Ve čtvrtek jsme vyjeli opět do Gdyně a tam jsme měli v plánu navštívit velké válečné lodě, které jsou zde natrvalo zakotvené. Jednalo se o lodě Dar Pomorza a Blyskawica. Celé odpoledne jsme pak strávili na pobřeží, pozorovali počasí, odebírali vzorky a vychutnávali si teplé přímořské počasí. Večer jsme si opět zopakovali program a zážitky z celého dne v angličtině.

Poslední den jsme se šli podívat do jantarového muzea v Gdaňsku, kde jsme se nejen seznámili s historií jantaru, ale mohli jsme spatřit i jantarové poklady či různé věci vykládané jantarem. Nejvíce nás zaujala jantarová kytara.

Na zpáteční cestě jsme stihli prohlídku hradu Malbork. Prohlídka byla v angličtině a některé z nás pěkně zaměstnala. V autobuse jsme měli možnost promluvit do mikrofonu a připomenout ostatním nejhezčí chvíle z celé exkurze a to opět v angličtině.

Na cestu domů jsme se vydali kolem 20. hodiny a před školou jsme zastavili před sedmou hodinou ranní.

V dalších dnech jsme všichni zpracovávali uložené úkoly.Doufám, že se budou další podobné akce opakovat.