Jdi na obsah Jdi na menu
 


Optika

4. 2. 2015

 

Optika

 

Metodický list pro učitele

 

 

Cíle:

 • Zmodernizování a zatraktivnění výuky prostřednictvím vytvořených prezentací

 • Prezentace vytvořeny jako studijní materiál pro žáky s možností uložení na Moodle

   

Časová dotace:

 

Zrcadla – 2 vyučovací hodiny

Zobrazení na čočce – 3 vyučovací hodiny

Oko – 2 vyučovací hodiny

 

Organizace hodiny:

 

Motivace: box optika

Žáky necháme v klidu sledovat obrázky na první straně prezentace po dobu 2 minut. Následně je necháme odpovídat na otázky na druhé straně prezentace po dobu asi 3 minut. Poté opět ukážeme obrázek na z první strany a necháme žáky, aby si opravili své odpovědi.

Tato aktivita žákům jasně ukáže míru okamžitého soustředění na výuku. Žáci si ukládají do paměti i informace, které neznali, a tím se učí.

 

Vlastní průběh výuky:

 

Téma: Zrcadla

 1. hodina – Zopakování odrazu světla, seznámení s pojmy zrcadlo, rovinné zrcadlo, kulové zrcadlo

 2. hodina - Zobrazení na rovinném zrcadle (Animace zařazena na 6. straně prezentace.)

 

Téma: Čočky

 1. hodina – Žákům definujeme pojmy čočka, druhy čoček a význačné paprsky na spojce a rozptylce. Žáky vyzveme, aby si do sešitu nakreslili jednotlivé druhy čoček a význačné paprsky

 2. hodina – Žáci pracují na optické lavici podle návodu v prezentaci. Úlohy nejsou zadány problémově, žáci jsou přesně informováni o správném výsledku a jenom ho ověřují (prezentace je takto zpracována záměrně ze studijních důvodů – žáci se podle ní učí)

 3. hodina – Žáci rýsují do sešitu nebo na nelinkovaný papír zobrazení na spojce a rozptylce v případech:

 4. spojka: a ˃ 2f (Animace, podle níž žáci pracují, je umístěna na 10. straně prezentace. Animace je vytvořena ve Smartu a určena pro interaktivní tabuli.)

 5. spojka: a = 2f (Animace umístěna v prezentaci na straně 12.)

 6. spojka: f ˂ a ˂ 2f (Animace na 14. str. prezentace)

 7. spojka: a = f (Animace na 16. str. prezentace)

 8. spojka: a ˂ f (Animace na 18. str. prezentace)

 9. rozptylka: vzniká zdánlivý obraz (Animace na str. 19)

Téma: Oko

 1. hodina – Seznámení s pojmy: oko, popis a složení oka, bod blízký, bod vzdálený, krátkozraké oko.

  Žáci sdělují své poznatky a zkušenosti s krátkozrakostí. Toto téma je zajímá, protože mnoho z nich vadu má. Většinou se rozvíjí diskuze zajímavá především pro žáky se „zdravýma“ očima. V diskuzi dojde většinou i na operativní odstranění vady. I tady mají žáci spoustu otázek. Proto je v prezentaci umístěn odkaz na krátký film, ve kterém je operace krátkozrakosti natočena.

 2. hodina – Seznámení s pojmy: dalekozraké oko a ostatní oční vady. V závěru je vhodné pohovořit se žáky o kontaktních čočkách a oční hygieně. Hodinu vedeme formou diskuze.

Co musíme připravit pro jednu trojici:

 Optická lavice, zatemněná třída, interaktivní tabule

 

Kdy práci zařadit do výuky:

Práce je určena do výuky fyziky sedmého (popř. osmého) ročníku. 

 

Hodnocení:

V tématu Optika lze zadat:

 • písemnou práci na téma Odraz a lom světla

 • zobrazení na rovinném zrcadle podle zadaných parametrů

 • zobrazení na spojce, všechny případy

 • zobrazení na rozptylce

 • závěrečnou práci na téma celé Optiky

 

 

Poznámky:

 • Zobrazení na čočkách lze zadat i jako domácí práci. Mnozí žáci si úlohu s rýsováním raději udělají doma a my ušetříme čas.