Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co může viset na vlásku

4. 2. 2015

 

Co může viset na vlásku???

 

Metodický list pro učitele

 

 

Cíle:

 1. Zjištění, jakou sílu může udržet lidský vlas.

 2. Mezipředmětové vztahy – propojení výuky fyziky, biologie člověka a informatiky.

 3. Procvičení jemné motoriky rukou při provedení experimentu.

 4. Potřeba týmové práce a plánování ve trojicích.

   

Časová dotace:

Práce je rozdělena pro dvě hodiny fyziky nebo dvouhodinové cvičení.

V úloze se počítá s tím, že žáci jsou již seznámeni a umí pracovat s PASCO systémy.

 

Co musíme připravit pro jednu trojici:

  notebook, SPARKlink, senzor síly, stojan, držák, svorka, sada závaží, připravené vlasy podle návodu v zadání práce (je vhodné žákům přípravu vlasů zadat jako domácí úkol)

 

Plán 1. vyučovací jednotky – žáci vykonávají experimentální činnost:

Před začátkem hodiny je nutné mít připravené a spuštěné notebooky a všechny pomůcky!

 • Vysvětlení zadání práce za pomoci interaktivní tabule na úvod hodiny

 • Žáci si sami vyberou z připravených krabic s pomůckami vše, co budou potřebovat. Vyučující připravuje pomůcky tak, aby odpovídal počet, nechává je na jedné lavici, a nechá žáky samostatně vybrat (žáci se zaktivizují k začátku práce)

 • Žáci začnou sestavovat aparaturu a provádět badatelskou činnost.

  Budou dost hluční, budou jim padat závaží atd. Doporučuji vydržet a pouze procházet mezi jednotlivými skupinami. Pozorujte žáky. Kdo je vůdčí osobnost týmu; kdo neví, co má dělat, protože nedával pozor; koho práce zaujala…

  Do práce jim vstupujte v těchto případech:

                - když bude vyučující vysloveně požádán o pomoc

                - když bude ohroženo některé zařízení nevhodnou obsluhou

                - pokud by se ve skupině vyskytl neukázněný žák záměrně ničící práci

                  ostatních a skupina nebyla schopna si s ním poradit (odstavte ho

                  od skupiny a zadejte mu jinou činnost).

  Žáci se při práci musí naučit nejen fyzikálním zákonitostem, ale i spolupráci a respektu k práci druhých.

 • Žáci práci dokončí, vytvoří protokol podle návodu a uloží ho na společné úložiště do příští hodiny. Je vhodné, aby si uložili protokol i na svůj flash-disk. V následující hodině budou výsledky měření zpracovávat v další části práce.

 

 

 • Hodina je ukončena v okamžiku vrácení všech pomůcek na své místo a vymazání průběhů měření z notebooků.

Plán 2. vyučovací jednotky – žáci zpracovávají výsledky měření:

Před začátkem hodiny je nutné mít na lavicích připravené zapnuté notebooky s nahranou prací.

 • Žáci si stáhnou z úložiště protokol se svými naměřenými hodnotami z předchozí hodiny.

 • Provedou výpočet průměrné síly, která přetrhne vlas.

 • Odpoví na otázky, které propojují učivo fyziky a biologie.

 • V závěru řeší poměrně jednoduchý příklad, ale mnozí s ním mají neskutečné problémy. Výsledek obvykle vychází tak, že princeznu Lociku by udrželo při její hmotnosti

  52 kg přibližně 800 vlasů.

 • Na konec práce je zařazeno několik zajímavých informací o vlasech z biologie a fyziky

 • Žáci opět vytvoří protokol a uloží ho podle pokynů.

 • Na závěr hodiny proběhne diskuze o výsledcích jednotlivých skupin, ale i o vlasech.

 

Hodnocení:

 • Práci může vyučující zhodnotit ústně v závěrečné diskuzi (pokud žáky při práci pozoroval a dělal si poznámky).

 • Hodnocení se může provést i ve skupinách.

 • Známky doporučuji dát jen těm, kterým se práce opravdu povedla.